کله قندی(ماسوله) جمعه 98/10/20 - 1398-10-21 13:16:00
علم کوه 4850 متر 97/5/26 - 1397-06-14 22:01:00
خط الراس ماسوله 97/4/15 - 1397-04-26 19:02:00
توچال (تهران ) 97/2/13 - 1397-02-22 18:38:00
سبلان 4811 متر 96/5/6 - 1396-05-14 20:21:00
کلاغ لان و الوند 96/3/14 - 1396-04-07 01:10:00
لاسه سر 96/2/29 - 1396-04-07 01:51:00
قله تریشم 96/2/1 - 1396-02-11 23:53:00
للندیذ 95/10/3 - 1395-11-09 18:42:00
سماموس 95/3/15.14 - 1395-03-16 18:12:00
خلیل دشت 95/2/3 - 1395-02-03 23:23:00
کوه روبار (کوربار) 94/9/20 - 1394-09-21 23:13:00
قله نهر آب (نراب) 94/8/29 - 1394-08-30 20:32:00
شاه معلم 94/3/29 - 1394-04-03 20:56:00
قله تریشوم 94/2/18 - 1394-02-21 22:48:00
للندیذ 94/1/21 - 1394-01-22 17:39:00
کویر مرنجاب 93/11/22 - 1393-11-29 16:30:00
کله قندی 93/9/28 - 1393-10-01 01:09:00
علم کوه 4850 متر 93/5/23 - 1393-06-10 23:17:00
شاه معلم 93/4/27 - 1393-04-28 17:15:00
صعود به شاه تخت 3650 (اشترانکوه) - 1393-04-11 01:50:00
طالکوه - 1393-03-03 15:57:00
قله تریشم 93/1/22 - 1393-02-01 15:57:00
قله توچال 93/1/7 - 1393-01-11 18:58:00
معرفی یک فیلتر آب قوی با نام lifestraw - 1392-10-27 10:33:00
مصرف آب در کوه - 1392-10-27 10:15:00
کلیسای Las Lajas Sanctuary - 1392-10-07 18:31:00
آبشار لاتون - 1392-09-23 22:33:00
زندگی زیباست - 1392-09-18 13:06:00
ایبوبروفن از بیماری‌های ارتفاع جلوگیری می‌کند. - 1392-09-01 14:12:00
قلعه بابک خرمدین - 1392-08-29 22:19:00
شاه معلم با گروه کوهنوردی شهرستان لنگرود 92/8/10 - 1392-08-11 23:09:00
عمارت ورودی باغ شازده - 1392-08-07 01:09:00
شاه معلم 92/7/26 - 1392-08-03 10:43:00
شلم جار 92/7/19 - 1392-08-03 09:22:00
کله قندی 92/7/5 - 1392-07-07 18:19:00
دماوند 92/5/25 - 1392-06-14 19:33:00
قانون ساعت 14 - 1392-06-12 01:18:00
گزارش صعود به قله 4811 متری سبلان - 1392-04-23 23:46:00
گزارش صعود به قله جانستون(جانستان) - 1392-03-22 22:09:00
گزاش صعود آسمانکوه به گرداب - 1392-03-11 09:28:00
گزارش صعود به قله2870 متری لاس پشته - 1392-02-26 08:46:00
دریاچه گهر(لرستان) - 1392-02-17 16:12:00
گزارش تصویری صعود به درفک (جبهه شمالی) - 1392-02-16 10:37:00
سگ چوپان (کوربار-ماسوله) - 1392-02-14 23:45:00
ارتفاع(تقریبی)کوهها وقله های شهرستان فومن - 1392-02-14 23:09:00
صعود پروانه کاضمی به کانچنجونگا 8586 سومین قله بلند دنیا - 1392-02-14 09:57:00
ایران با تمام اقوامش زیباست - 1392-02-11 20:56:00
گزارش صعود به قله آسمان سرا(رودبار) - 1392-02-09 21:40:00
کرما کوه 91/8/12 - 1392-02-09 09:54:00
سرو هرزویل - 1392-02-09 09:11:00
کفتر خانی - 1387-02-09 01:16:00
گزارش صعود به قله لاسه سر(ماسوله) - 1392-02-08 14:05:00
لیلا اسفندیاری - 1392-02-08 09:22:00
اداب کوه - 1392-02-08 01:28:00
Jerzy.Kukuczka - 1392-02-07 23:35:00
شعر - 1392-02-07 23:14:00
یاد اوری - 1392-02-07 22:49:00